Thứ ba, 10/12/2019 - 15:29|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Tìm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Vũ Thị Hoa
Vũ Thị Hoa
Chuyên viên phụ trách BHXH và kế toán Mầm Non
Trần Thúy Bình
Trần Thúy Bình
Kế toán trưởng phụ trách chế độ chính sách của ngành và của bậc học Tiểu học
Hoàng Thị Bích Phượng
Hoàng Thị Bích Phượng
Phó trưởng phòng phụ trách bậc học Mầm non
Lê Quý Tâm
Lê Quý Tâm
Chuyên viên phụ trách sách thiết bị trường học
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 THÁI NIÊN – MỘT MÔI TRƯỜNG XANH , SẠCH, THÂN THIỆN VÀ AN TOÀN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 THÁI NIÊN – MỘT MÔI TRƯỜNG XANH , SẠCH, THÂN THIỆN VÀ AN TOÀN
Sáng nay, ngày 2 tháng 4 năm 2018, Phòng Thông tin điện tử Đài Phát thanh & Truyền hình Lào Cai thực hiện chuyên mục “ Môi trường và phát triển năm 2018”  tại trường Tiểu học số 2 Thái Niên.
Lễ hội xuống đồng ở thôn Múc – Thái Niên – Bảo Thắng, Nhiều nét văn hóa, tín ngưỡng cần được bảo tồn và phát triển
Lễ hội xuống đồng ở thôn Múc – Thái Niên – Bảo Thắng, Nhiều nét văn hóa, tín ngưỡng cần được bảo tồn và phát triển
        Đúng 12 giờ trưa (giờ Hoàng đạo), Già làng cùng bà con đã tổ chức các nghi lễ trang trọng mang đậm sắc màu tâm linh như: Rước lễ, rước nước, tế thần và nghi lễ Tịch Điền,...
Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai
Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai
Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai