Friday, 19/08/2022 - 06:57|
KHÔNG PHẢI LỚP HỌC NÀO CŨNG CÓ BỐN BỨC TƯỜNG
Văn bản liên quan

Hướng dẫn số 983/SNV-TĐKT của Sở nội vụ Lào Cai về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND

Ngày ban hành:
15/11/2016
Ngày hiệu lực:
15/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về phong trào thi đua đổi mới chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành:
16/05/2016
Ngày hiệu lực:
16/05/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn số 285/SNV-TĐKT ngày 09/4/2015 của Sở Nội vụ Lào Cai hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh

Ngày ban hành:
09/04/2015
Ngày hiệu lực:
09/04/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành:
12/12/2014
Ngày hiệu lực:
12/12/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực