Thứ hai, 14/06/2021 - 18:25|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Bùi Thị Hải Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng phòng phụ trách chung

 • Dương Thị Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Tiểu học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó trưởng phòng phụ trách bậc học Tiểu học

 • Hoàng Minh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó trưởng phòng phụ trách bậc học THCS

 • Hoàng Thị Bích Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Văn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó trưởng phòng phụ trách bậc học Mầm non