Thứ ba, 18/01/2022 - 13:36|
KHÔNG PHẢI LỚP HỌC NÀO CŨNG CÓ BỐN BỨC TƯỜNG
 • Trần Thúy Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kế toán trưởng phụ trách chế độ chính sách của ngành và của bậc học Tiểu học

 • Bùi Hồng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên phụ trách chế độ bậc THCS

 • Vũ Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên phụ trách BHXH và kế toán Mầm Non