Thứ ba, 22/06/2021 - 20:06|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Trần Thúy Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kế toán trưởng phụ trách chế độ chính sách của ngành và của bậc học Tiểu học

 • Bùi Hồng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên phụ trách chế độ bậc THCS

 • Vũ Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên phụ trách BHXH và kế toán Mầm Non