Tuesday, 18/01/2022 - 14:47|
KHÔNG PHẢI LỚP HỌC NÀO CŨNG CÓ BỐN BỨC TƯỜNG
 • Phạm Bích Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SP Văn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách môn Văn, viết báo cáo

 • Đỗ Mạnh Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SP tiếng Anh
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên phụ trách môn tiếng Anh, phụ trách cấp phát bằng THCS và công tác phổ cập giáo dục

 • Trần Thế Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học SP Địa
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên phụ trách môn Địa, phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi của ngành

 • Phan Thành Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SP Lý
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên phụ trách môn Lý, phụ trách trường chuẩn Quốc gia cấp THCS

 • Phạm Mạnh Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyen viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học SP Toán
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên phụ trách môn Toán

 • Bùi Cẩm Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP Hóa sinh
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên phụ trác môn Hóa, bồi dưỡng đội ngũ