Thứ ba, 18/01/2022 - 14:45|
KHÔNG PHẢI LỚP HỌC NÀO CŨNG CÓ BỐN BỨC TƯỜNG
 • Nguyễn Ánh Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng TC-HC
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SP Toán
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng bộ phận TC-HC, phụ trách nhân sự

 • Nguyễn Như Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Tin
  • Điện thoại:
   0902180018
  • Email:
   nguyenquynh.1983@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên phụ trách CNTT, Tổng hợp, TĐKT ngành và Cải cách thủ tục hành chính

 • Hà Văn Lầu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên Bảo vệ cơ quan

 • Lê Quý Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên phụ trách sách thiết bị trường học

 • Hà Thị Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Văn thư
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên phụ trách Văn thư lưu trữ cơ quan