Friday, 19/08/2022 - 05:14|
KHÔNG PHẢI LỚP HỌC NÀO CŨNG CÓ BỐN BỨC TƯỜNG

Quyết định số 4189/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào thi đua "Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đà tạo nguồn nhân lực" năm học 2016-2017

Ngày ban hành:
27/09/2017
Ngày hiệu lực:
27/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong phong trào "Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực" năm học 2016-2017

Ngày ban hành:
02/08/2017
Ngày hiệu lực:
02/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định đặc cách công nhận sáng kiến năm học 2016-2017

Ngày ban hành:
02/08/2017
Ngày hiệu lực:
02/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định công nhận sáng kiến cho các cá nhân năm học 2016-2017

Ngày ban hành:
02/08/2017
Ngày hiệu lực:
02/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực